Fysioterapi


Fysioterapiens fokus er mennesket i bevægelse

I dag ved vi godt, hvad inaktivitet og usund levevis medfører – alligevel forfalder kroppe, stressniveau og overvægt stiger. De sidste 20-30 år er kroppen blevet genstand for en ekstrem dyrkelse især i vores vestlige verden, i medier, reklamer, idræt, mode og hverdagsliv. Men vores moderne samfund er godt i gang med at overflødiggøre kroppen, overflødiggøre den naturlige kropslige aktivitet. Bevægelse giver ikke længere sig selv - senest er Sundhedsstyrelsen blevet nødt til at fortælle os, at vi skal være fysisk aktive ”30 minutter om dagen”!!

Bevægelse er stille og roligt ved at blive tildelt en stor portion pligt, løftet pegefinger og ”biomekanisk fornuft” – snakken går hver eneste dag på, at vi bør bevæge os ”for sundhedens skyld”. Vi snakker ikke så tit om ”glæden ved bevægelse”, først når vi mister den – og ikke rigtigt kan... 

I fysioterapeutisk tankegang opstår livsglæde og velvære, når du plejer og træner din krop til det, du forlanger af den! Der er forskel på, om du arbejder ved computer, kører lastbil eller lever af at vinde fodboldkampe. - Om du på en sommerdag vil gå i parken, svømme over Storebælt eller danse hele natten. I hverdagen kan selv små ting have stor betydning… kan du vaske dit hår, få strømperne på og bære indkøbsposen hjem?

Sammen med fysioterapeuten kan du målsætte, hvad der betyder noget for din livskvalitet, så du bliver i stand til at udtrykke din identitet gennem krop og bevægelse.


 
 
DSC_4802.jpg

Et forløb hos vores fysioterapeuter...

Dit første møde er 1 times konsultation bestående af:

Anamnese og samtale Hvad er din historie og dine forventninger? Hvad er det for et liv, du lever?

Holdningsanalyse Inspektion af det, din krop udtrykker

Funktionsundersøgelse Kropsfunktioner

Videre undersøgelse Fx bevægelighed, palpation, muskelfunktion, koordination, respiration

Delundersøgelser Fx sensibilitet, muskeltonus, balance, specifikke tests og test der kan bruges som sammenligningsgrundlag over tid. 

Behandlingsplan Målet for behandlingen defineres i samarbejde ml. dig og terapeuten og ud fra dette aftales en plan Fysioterapeuten er katalysator for din problemstilling, dvs. hjælper med at udpege arbejdsområder – men terapeuten kan sjældent gøre hele behandlingsarbejdet. Oftest kræver forløbet, at du også arbejder med dig selv og gør en aktiv indsats for at nå dit mål.

Herefter starter forløbet med behandlinger af ca. af ½ times varighed. Antallet af behandlinger afhænger af problemets karakter, hvor længe det har stået på og af dine egne muligheder for at arbejde frem mod målet